SEGMENT INTERMODALNY

Spedycja Kolejowa

Multimodal: bezpieczeństwo, równowaga, innowacja

Dostarczanie innowacji do łańcucha dostaw klientów

Multimodal, to więcej niż zrównoważone środki transportu: zapewniamy naszym klientom
ekologiczne rozwiązania wraz ze zwiększoną ładownością. Analizujemy i proponujemy najbardziej
optymalne narzędzia, zgodne z celami redukcji emisji dwutlenku węgla.

Zapewniamy:

  • krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków masowych,

 

  • wynajem i sprzedaż kontenerów,

 

  • konsolidację i dekonsolidację towarów oraz dalszy przewóz przez sieć terminali,

 

  • dowóz samochodowy kontenerów do Klienta w systemie door-door,

 

  • obsługę przeładunkową jednostek intermodalnych w terminalu SPEDCONT Łódź,

 

  • obsługę ładunków konwencjonalnych w wagonach krytych i sztukowych, jak również w wagonach odkrytych w termianlu Chemikals Braniewo,

 

  • odprawy celne eksportowe i importowe,

 

  • przewozy pod zabezpieczeniem celnym,

 

  • usługi składu celnego i magazynu celnego w Łodzi,
 •  
  • realizację zleceń pakietowych, obejmujących kompleksową obsługę spedycyjno-transportową przesyłek kolejowych w systemie door-door, jak również zlecenia dotyczące faz cyklu dostaw.
Zapytaj o ofertę, skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym