SEGMENT SIECIOWY

Logistyka Kontraktowa

60 000 mp na ponad 50 000 m²

Logistyka kontraktowa realizowana przez GEODIS, to usługa zawierająca szereg operacji realizowanych na powierzchni magazynowej, wyładunek, dekonsolidacja, magazynowanie, po otrzymaniu zamówienia towaru, kompletacja zamówienia, pakowanie, zabezpieczanie i przygotowanie do dystrybucji. W skład wchodzi również szereg dodatkowych usług, jak foliowanie, tworzenie zestawów promocyjnych czy etykietowanie. Zapytaj o ofertę!

Zapewniamy:

 • składowanie towarów i zarządzanie zapasem (magazyny współużytkowe, magazyny dedykowane, logistyka produkcji tzw. “in house”),
 
 • kompletację wg uzgadnianych zasad, m.in. FIFO, FEFO, zarządzanie partią i datą ważności,
 
 • konfekcjonowanie,
 
 • przygotowanie jednostek transportowych wg wymagań odbiorców (sieci handlowe),
 
 • obsługę zwrotu towarów,
 
 • gospodarkę paletową,
 
 • prowadzenie magazynów czasowego składowania.

Ponadto w ofercie:

 • konsolidacja towarów dostarczanych w kontenerach wraz z usługą zabezpieczenia ładunku w kontenerze (sztauowanie),
 
 • dekonsolidacja kontenerów, rozładunek i paletyzacja,
 
 • co-packing, etykietowanie,
 
 • tworzenie setów promocyjnych, standów,
 
 • znakowanie jednostek wg standardów GS1,
 
 • składy celne.

Systemy informatyczne, na których pracujemy:

 • WMS połączony z interfejsem z systemem transportowym TMS SPEED,
 • Web booking Q4web wraz z zakładką raportową on-line.

Systemy informatyczne, na których pracujemy:

 • FMCG,
 • detaliczną,
 • sieci handlowe,
 • chemiczną,
 • przemysłową,
 • papierniczą.

Certyfikaty

 • ISO 22000:2005 wraz z HACCP
 • ISO 9001:2008
LET’s KEEP IN TOUCH

Contact us lorem ipsum banner with CTA